Informácie o MŠ

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
    č, 1547 Vlčany 92584
  • +421911/922412
Počet návštev: 9326

Hlavná stránka

Charakteristika MŠ

Sme dvojtriedna materská škola s výchovným jazykom slovenským, ktorá sa  nachádza v  budove základnej školy, na hranici  susediacich obcí  Vlčany  a Neded.                                                                                                    Je to projekčne riešená 22- triedna budova, spoločná pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským. Priestory materských  škôl s VJS a s VJM vo Vlčanoch  sa    vytvorili rekonštrukciou pavilónu č. C, na prízemí  samostatným  bezbariérovým vstupom.  V interiéri sa pre účely oboch MŠ  nachádzajú dve  priestranné šatne, dva kabinety a dve kancelárie pre pedagogických zamestnancov,  štyri  triedy pre dve staršie a dve mladšie vekové skupiny detí a dve spoločné toalety a umyvárne.  Stred pavilónu tvorí veľká uzatvoriteľná chodba. Stravovanie detí prebieha v školskejjedálni v pavilóne B. Materská škola aktívne využíva priestory školskej telocvične a školského dvora, ktorý tvorí krásne porasty kríkov a drevín. 

 

 

Prevádzka MŠ

Prevádzka je od:    6,30  hod.   -  16,30   hod.

Informácia pre rodičov: 

    Príchod dieťaťa do materskej školy je potrebné zabezpečiť do 8,30 hod. 

    Odhlasovanie detí zo stravy je možné len do 8,00 hod. osobne alebo telefonicky na mobilných číslach:                      MŠ  -  0911/922412                                                           

 školskej jedálne -  0910/822412

Do materskej školy patria len zdravé deti